ایجاد سیستم مدیریت پروژه

 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه برای سازمانها شامل:

  • آموزش روشهای مدیریت پروژه منطبق بر PMBOK  ، OPM3 ،  BSC ،                        Portfolio Management  و Corporate Strategy
  • مستند سازی و ایجاد ساختارهای مدیریت پروژه برای سازمان مورد نظر شامل:

v     طراحی ساختار و واحدهای مورد نظر PMO( Project Management Office )

v     نوشتن شرح وظایف و روش  اجرایی برای ساختارهای مورد نظر

v     تهیه فرم های مورد نیاز

v     تهیه مستندات استراتژیک

  • معرفی، استقرار و آموزش نرم افزارهای  منطبق با نیاز سازمان شامل:

v     مایکروسافت پراجکت MSP     ( Microsoft Project )

v     پریماورا P3    ( Primavera Project Planner )

v     پریماورا  اینترپرایز P3e      ( Primavera Enterprise )

v     ای پی ام EPM      ( Enterprise Project Management )  شامل Project Server  و Sharepoint

v     اکسل Excel

 

تلفن: 09122339151

آدرس پست الکترونیک: moradi6598@yahoo.com

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید