آموزش و مشاوره استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

آموزش و مشاوره  نحوه پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK توسط  اساتید و کارشناسان ارشد مهندسی صنایع  و مدیریت  با سوابق آموزش و کار مفید در زمینه پیاده سازی استاندارد PMBOK

تلفن: 09122339151

آدرس پست الکترونیک: moradi6598@yahoo.com

/ 0 نظر / 10 بازدید